big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2012-13 結業禮
2012-13 結業禮

333
IMG_0041
 
Image Download
IMG_0044
 
Image Download
IMG_0052
 
Image Download
IMG_0054
 
Image Download
IMG_0067
 
Image Download
IMG_0073
 
Image Download
IMG_0075
 
Image Download
IMG_0077
 
Image Download
IMG_0079
 
Image Download
IMG_0081
 
Image Download
IMG_0086
 
Image Download
IMG_0087
 
Image Download
IMG_6364
 
Image Download
IMG_6374
 
Image Download
IMG_6440
 
Image Download
IMG_6442
 
Image Download
IMG_6459
 
Image Download
IMG_6464
 
Image Download
IMG_6474
 
Image Download
IMG_6480
 
Image Download
IMG_6489
 
Image Download
IMG_6497
 
Image Download
IMG_6502
 
Image Download
IMG_8109
 
Image Download
IMG_8134
 
Image Download
IMG_8139
 
Image Download
IMG_8143
 
Image Download
IMG_8149
 
Image Download
IMG_8154
 
Image Download
IMG_8157
 
Image Download
IMG_8171
 
Image Download
IMG_8176
 
Image Download
IMG_8181
 
Image Download
IMG_8188
 
Image Download
IMG_8190
 
Image Download
IMG_8195
 
Image Download
IMG_8198
 
Image Download
IMG_8203
 
Image Download
IMG_8205
 
Image Download
IMG_8212
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利