big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 學生會文化日
學生會文化日
145

學生會於七月三日舉行「學生文化日」,透過遊戲、表演等活動讓同學認識不同的文化。首先,由非華語同學唱出不同的歌曲,再邀得恩平工商會李琳明中學的同學作美國舞蹈表演。學生會透過舞蹈表演、文化問答等環節,讓同學了解何種文化的差異之處。最後,由畢綺玲老師唱出七種不同語言版本的「LET IT GO」,帶起全場高潮。
145
 
Image Download
145a
 
Image Download
IMG_6211
 
Image Download
IMG_6214
 
Image Download
IMG_6218
 
Image Download
IMG_6223
 
Image Download
IMG_6226
 
Image Download
IMG_6228
 
Image Download
IMG_6231
 
Image Download
IMG_6232
 
Image Download
IMG_6238
 
Image Download
IMG_6240
 
Image Download
IMG_6242
 
Image Download
IMG_6247
 
Image Download
IMG_6248
 
Image Download
IMG_6251
 
Image Download
IMG_6252
 
Image Download
IMG_6253
 
Image Download
IMG_6254
 
Image Download
IMG_6257
 
Image Download
IMG_6259
 
Image Download
IMG_6262
 
Image Download
IMG_6267
 
Image Download
IMG_6271
 
Image Download
IMG_6272
 
Image Download
IMG_6278
 
Image Download
IMG_6279
 
Image Download
IMG_6281
 
Image Download
IMG_6292
 
Image Download
IMG_6296
 
Image Download
IMG_6297
 
Image Download
IMG_6301
 
Image Download
IMG_6303
 
Image Download
IMG_6306
 
Image Download
IMG_6309
 
Image Download
IMG_6312
 
Image Download
IMG_6316
 
Image Download
IMG_6320
 
Image Download
IMG_6324
 
Image Download
IMG_6326
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利