big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 全港中學組「營人料理大賽2016」 - 比賽花絮及結果
全港中學組「營人料理大賽2016」 - 比賽花絮及結果
817
感謝  友校對本校於2016年5月7日舉辦之全港中學組「營人料理大賽2016」的鼎力支持。賽事亦於當日完滿結束。

比賽結果

冠軍      德愛中學

亞軍      加拿大神召會嘉智中學

季軍      廖寶珊紀念書院

殿軍      香港管理專業協會羅桂祥中學

優異      嗇色園主辦可藝中學

優異      仁濟醫院第二中學

最合拍獎    德愛中學

最具創意獎     德愛中學

 

如有查詢,歡迎致電2441 3818與本校科技與生活科負責老師聯絡。

817
 
Image Download
IMG_1386
 
Image Download
IMG_1398
 
Image Download
IMG_1407
 
Image Download
IMG_1449
 
Image Download
IMG_1455
 
Image Download
IMG_1485
 
Image Download
IMG_1493
 
Image Download
IMG_1506
 
Image Download
IMG_1521
 
Image Download
IMG_1530
 
Image Download
IMG_1559
 
Image Download
IMG_1568
 
Image Download
IMG_1577
 
Image Download
IMG_1578
 
Image Download
IMG_1582
 
Image Download
IMG_1585
 
Image Download
IMG_1586
 
Image Download
IMG_1590
 
Image Download
IMG_2990
 
Image Download
IMG_2996
 
Image Download
IMG_2997
 
Image Download
IMG_3004
 
Image Download
IMG_3035
 
Image Download
IMG_3045
 
Image Download
IMG_3083
 
Image Download
IMG_3104
 
Image Download
IMG_3110
 
Image Download
IMG_3117
 
Image Download
IMG_3125
 
Image Download
IMG_3129
 
Image Download
IMG_3150
 
Image Download
IMG_3155
 
Image Download
IMG_3156
 
Image Download
IMG_3165
 
Image Download
IMG_3171
 
Image Download
IMG_3173
 
Image Download
IMG_3180
 
Image Download
IMG_3201
 
Image Download
IMG_3214
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
1/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利