big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 全校運動日花絮2018
全校運動日花絮2018


766A8429
 
Image Download
766A8435
 
Image Download
766A8441
 
Image Download
766A8448
 
Image Download
766A8453
 
Image Download
766A8463
 
Image Download
766A8465
 
Image Download
766A8474
 
Image Download
766A8481
 
Image Download
766A8489
 
Image Download
766A8494
 
Image Download
766A8500
 
Image Download
766A8507
 
Image Download
766A8513
 
Image Download
766A8516
 
Image Download
766A8522
 
Image Download
766A8526
 
Image Download
766A8532
 
Image Download
766A8537
 
Image Download
766A8538
 
Image Download
766A8539
 
Image Download
766A8541
 
Image Download
766A8545
 
Image Download
766A8553
 
Image Download
766A8565
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 下一個 > 最後 >>
2/2 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利