big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 第二十五屆 陸運會 > 花絮
花絮
DSC_4063
 
Image Download
DSC_4065
 
Image Download
DSC_4068
 
Image Download
DSC_4071
 
Image Download
DSC_4073
 
Image Download
DSC_4075
 
Image Download
DSC_4081
 
Image Download
DSC_4084
 
Image Download
DSC_4092
 
Image Download
DSC_4097
 
Image Download
DSC_4100
 
Image Download
DSC_4106
 
Image Download
DSC_4113
 
Image Download
DSC_4117
 
Image Download
DSC_4122
 
Image Download
DSC_4124
 
Image Download
DSC_4125
 
Image Download
DSC_4138
 
Image Download
DSC_4142
 
Image Download
DSC_4150
 
Image Download
DSC_4153
 
Image Download
DSC_4155
 
Image Download
DSC_4156
 
Image Download
DSC_4159
 
Image Download
DSC_4167
 
Image Download
DSC_4172
 
Image Download
DSC_4174
 
Image Download
DSC_4181
 
Image Download
DSC_4189
 
Image Download
DSC_4196
 
Image Download
DSC_4225
 
Image Download
DSC_4253
 
Image Download
DSC_4257
 
Image Download
DSC_4261
 
Image Download
DSC_4292
 
Image Download
DSC_4293
 
Image Download
DSC_4359
 
Image Download
DSC_4360
 
Image Download
DSC_4363
 
Image Download
DSC_4370
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 5 下一個 > 最後 >>
1/5 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利