big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 第二十五屆 陸運會 > 頒獎
頒獎
DSC_4995
 
Image Download
DSC_4999
 
Image Download
DSC_5004
 
Image Download
DSC_5009
 
Image Download
DSC_5014
 
Image Download
DSC_5019
 
Image Download
DSC_5024
 
Image Download
DSC_5028
 
Image Download
DSC_5033
 
Image Download
DSC_5037
 
Image Download
DSC_5040
 
Image Download
DSC_5045
 
Image Download
DSC_5050
 
Image Download
DSC_5054
 
Image Download
DSC_5058
 
Image Download
DSC_5062
 
Image Download
DSC_5069
 
Image Download
DSC_5076
 
Image Download
DSC_5082
 
Image Download
DSC_5087
 
Image Download
DSC_5090
 
Image Download
DSC_5094
 
Image Download
DSC_5099
 
Image Download
DSC_5103
 
Image Download
DSC_5107
 
Image Download
DSC_5111
 
Image Download
DSC_5116
 
Image Download
DSC_5122
 
Image Download
DSC_5125
 
Image Download
DSC_5133
 
Image Download
DSC_5138
 
Image Download
DSC_5818
 
Image Download
DSC_5823
 
Image Download
DSC_5826
 
Image Download
DSC_5830
 
Image Download
DSC_5834
 
Image Download
DSC_5838
 
Image Download
DSC_5843
 
Image Download
DSC_5846
 
Image Download
DSC_5850
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利