big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2013 屯元區小營籃球邀請賽花絮
2013 屯元區小營籃球邀請賽花絮

278
IMG_1782
 
Image Download
IMG_1796
 
Image Download
IMG_1806
 
Image Download
IMG_1813
 
Image Download
IMG_1824
 
Image Download
IMG_1834
 
Image Download
IMG_1849
 
Image Download
IMG_1856
 
Image Download
IMG_1873
 
Image Download
IMG_1889
 
Image Download
IMG_1895
 
Image Download
IMG_1899
 
Image Download
IMG_1901
 
Image Download
IMG_1906
 
Image Download
IMG_1917
 
Image Download
IMG_1922
 
Image Download
IMG_1926
 
Image Download
IMG_1940
 
Image Download
IMG_1941
 
Image Download
IMG_1955
 
Image Download
IMG_1972
 
Image Download
IMG_1973
 
Image Download
IMG_1975
 
Image Download
IMG_1977
 
Image Download
IMG_1985
 
Image Download
IMG_1988
 
Image Download
IMG_2000
 
Image Download
IMG_2007
 
Image Download
IMG_2008
 
Image Download
IMG_2010
 
Image Download
IMG_2025
 
Image Download
IMG_2027
 
Image Download
IMG_2029
 
Image Download
IMG_2034
 
Image Download
IMG_2035
 
Image Download
IMG_2036
 
Image Download
IMG_2037
 
Image Download
IMG_2046
 
Image Download
IMG_2051
 
Image Download
IMG_2062
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利