big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 2013 屯元區小營籃球邀請賽花絮
2013 屯元區小營籃球邀請賽花絮

278
IMG_2431
 
Image Download
IMG_2434
 
Image Download
IMG_2442
 
Image Download
IMG_2445
 
Image Download
IMG_2448
 
Image Download
IMG_2456
 
Image Download
IMG_2458
 
Image Download
IMG_2461
 
Image Download
IMG_2470
 
Image Download
IMG_2471
 
Image Download
IMG_2475
 
Image Download
IMG_2480
 
Image Download
IMG_2485
 
Image Download
IMG_2489
 
Image Download
IMG_2497
 
Image Download
IMG_2501
 
Image Download
IMG_2504
 
Image Download
IMG_2510
 
Image Download
IMG_2517
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
3/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利