big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 第二十七屆 陸運會
第二十七屆 陸運會
田賽
競賽
啦啦隊
頒獎
職員
DSC_5498
 
Image Download
DSC_5500
 
Image Download
DSC_5501
 
Image Download
DSC_5502
 
Image Download
DSC_5509
 
Image Download
DSC_5513
 
Image Download
DSC_5515
 
Image Download
DSC_5517
 
Image Download
DSC_5519
 
Image Download
DSC_5523
 
Image Download
DSC_5525
 
Image Download
DSC_5529
 
Image Download
DSC_5533
 
Image Download
DSC_5534
 
Image Download
DSC_5536
 
Image Download
DSC_5537
 
Image Download
DSC_5539
 
Image Download
DSC_5541
 
Image Download
DSC_5542
 
Image Download
DSC_5544
 
Image Download
DSC_5545
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 4 5 6 7 下一個 > 最後 >>
7/7 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利