big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 大型活動 > 123全校運動日
123全校運動日
123sportday1415
136
 
Image Download
DSC_9402
 
Image Download
DSC_9416
 
Image Download
DSC_9419
 
Image Download
DSC_9421
 
Image Download
DSC_9433
 
Image Download
DSC_9436
 
Image Download
DSC_9441
 
Image Download
DSC_9447
 
Image Download
DSC_9448
 
Image Download
DSC_9453
 
Image Download
DSC_9460
 
Image Download
DSC_9468
 
Image Download
DSC_9470
 
Image Download
DSC_9472
 
Image Download
DSC_9473
 
Image Download
DSC_9476
 
Image Download
DSC_9479
 
Image Download
DSC_9485
 
Image Download
DSC_9487
 
Image Download
DSC_9491
 
Image Download
DSC_9498
 
Image Download
DSC_9500
 
Image Download
DSC_9501
 
Image Download
DSC_9504
 
Image Download
DSC_9506
 
Image Download
DSC_9508
 
Image Download
DSC_9509
 
Image Download
DSC_9510
 
Image Download
DSC_9512
 
Image Download
DSC_9513
 
Image Download
DSC_9514
 
Image Download
DSC_9515
 
Image Download
DSC_9524
 
Image Download
DSC_9536
 
Image Download
DSC_9546
 
Image Download
IMG_1299
 
Image Download
IMG_1318
 
Image Download
IMG_1319
 
Image Download
IMG_1330
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利