teacher
主頁 > 學校簡介 > 教師專業發展 > 教師活動 > 教師退修日
教師退修日
340

剛過去的教師退修日,本校分別邀請到先鋒教會楊天恩牧師及教育心理學家黃諾豐先生為本校主領聚會,題目分別為「教師.復興」及「如何提高學生的成就動機」。

席間,楊牧師以約翰三書1章2節:「親愛的弟兄啊,我願你凡事興盛,身體健壯,正如你的靈魂興盛一 樣」一段經文,教導同工注意心靈上的健康,在想法上多連於主耶穌,學習與主同行,走公義的道路;而黃先生則透過工作坊,幫助同工認識不同思考方法的前設, 以便同工在設計校內活動時多從建立學生正面的學習動機、精益求精的方向出發,此舉亦可避免令教學過程變得高度競爭及學生的學習流於表面。

另外,本校同工亦親自安排一連串團隊遊戲,讓各同工暫時放下教學工作,享受與同工間相處的寶貴時間。
DSC_0009
 
Image Download
DSC_0010
 
Image Download
DSC_0013
 
Image Download
DSC_0017
 
Image Download
DSC_0019
 
Image Download
DSC_0024
 
Image Download
DSC_0031
 
Image Download
DSC_0038
 
Image Download
DSC_0039
 
Image Download
DSC_0041
 
Image Download
DSC_0043
 
Image Download
DSC_0044
 
Image Download
DSC_0045
 
Image Download
DSC_0048
 
Image Download
DSC_0050
 
Image Download
DSC_0052
 
Image Download
DSC_0060
 
Image Download
DSC_0062
 
Image Download
DSC_0064
 
Image Download
DSC_0066
 
Image Download
DSC_0068
 
Image Download
DSC_0070
 
Image Download
DSC_0071
 
Image Download
DSC_0075
 
Image Download
DSC_0079
 
Image Download
DSC_0088
 
Image Download
DSC_0089
 
Image Download
DSC_0091
 
Image Download
DSC_0094
 
Image Download
DSC_0096
 
Image Download
DSC_0098
 
Image Download
DSC_0101
 
Image Download
DSC_0103
 
Image Download
DSC_0107
 
Image Download
DSC_0109
 
Image Download
DSC_0114
 
Image Download
DSC_0117
 
Image Download
DSC_0120
 
Image Download
DSC_0122
 
Image Download
DSC_0126
 
Image Download
 
Display Num 
<< 最先 < 前一個 1 2 3 下一個 > 最後 >>
1/3 頁
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk | 加入我們
Copyright © 2022 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利