big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > STEM教育 - 科學發明品2019 (專題研習)
STEM教育 - 科學發明品2019 (專題研習)
1273

主題 : 活學活用  發展科學潛能

本校科學領域積極推動STEM教育,希望學生透過科學發明項目,表現他們對科學的認識,以及展示對有關知識的應用。學生製作發明品具原作性和創新意念,並在現實生活中應用。

科學發明品:

1. 自動門鎖
2. 極速束髮器
3. 夏日濾水神器
4. 分硬幣機
5. 轉膽神器
6. Cup Washer
7. Clothes Drying Machine

1273
 
Image Download
Clothes Drying Machine
 
Image Download
Cup Washer
 
Image Download
DSC_9135a
 
Image Download
DSC_9136a
 
Image Download
DSC_9147a
 
Image Download
DSC_9325
 
Image Download
DSC_9326
 
Image Download
DSC_9327
 
Image Download
DSC_9421
 
Image Download
DSC_9436
 
Image Download
DSC_9454
 
Image Download
DSC_9485
 
Image Download
DSC_9490
 
Image Download
DSC_9494
 
Image Download
DSC_9515
 
Image Download
DSC_9532
 
Image Download
DSC_9536
 
Image Download
DSC_9538
 
Image Download
DSC_9541
 
Image Download
分硬幣機
 
Image Download
夏日濾水神器
 
Image Download
極速束髮器
 
Image Download
自動門鎖
 
Image Download
轉膽神器
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利