big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 青衛谷模擬監獄之旅
青衛谷模擬監獄之旅

148

訓輔組於2012年5月3日舉辦「青衛谷模擬監獄之旅」,在社工及老師的帶領下,體驗監獄的生活,希望同學們珍惜前途,向罪惡「Say No」。

P1000095
 
Image Download
P1000101
 
Image Download
P1000132
 
Image Download
P1000146
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利