big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 抗毒領袖訓練營
抗毒領袖訓練營
150

本校訓輔組與屯門醫院舉辦 「抗毒領袖訓練營」,我校選出抗毒大使參與活動,同學們十分投入活動,獲益良多。
DSCN2104
 
Image Download
DSCN2126
 
Image Download
DSCN2181
 
Image Download
IMGP2554
 
Image Download
IMGP2618
 
Image Download
IMGP2622
 
Image Download
IMGP2631
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利