big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2013-14 全港小輪車分齡聯賽暨公開賽
2013-14 全港小輪車分齡聯賽暨公開賽

431

日期 :26/4/2014 (星期六)

地點 :香港賽馬會國際小輪車場

比賽成績:

男子甲組  亞軍  3L  21  MOHAMMAD KASHIF ALI (巫加沙)
男子甲組  季軍  3H  18  ISKANDAR RAMLI (蘇加希)
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利