big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2015-16 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨 2016亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽
2015-16 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃》暨 2016亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽
64

3望 香景瀚 銅獎
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利