big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2017-18 The 54rd Schools Dance Festival 第54屆學校舞蹈節(爵士爵比賽)
2017-18 The 54rd Schools Dance Festival 第54屆學校舞蹈節(爵士爵比賽)

1望

(英) CAI CHI YING

(中) 蔡智瑩

乙等奬

1望

(英) LEUNG WAI SUM

(中) 梁惠深

1望

(英) LI JIAYI

(中) 李佳怡

3望

(英) CHAN YIM PING

(中) 陳豔萍

3望

(英) LAM WING YUI

(中) 林穎銳

4信

(英) YU KAI YING

(中) 余佳盈

4望

(英) SO KIT WING

(中) 蘇潔穎

4望

(英) TSUI WING TUNG

(中) 徐詠彤

5望

(英) HEUNG YIN HANG

(中) 香彥行

5望

(英) ONG CORLISS

(中) 王可麗詩

5望

(英) WANG JINGWEN

(中) 王靖雯

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利