big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2017-18 Hong Kong open dance contest 第46屆全港公開舞蹈比賽
2017-18 Hong Kong open dance contest 第46屆全港公開舞蹈比賽

1望

(英) CAI CHI YING

(中) 蔡智瑩

銀奬

1望

(英) LEUNG WAI SUM

(中) 梁惠深

1望

(英) LI JIAYI

(中) 李佳怡

3望

(英) CHAN YIM PING

(中) 陳豔萍

3望

(英) LAM WING YUI

(中) 林穎銳

4信

(英) YU KAI YING

(中) 余佳盈

4望

(英) SO KIT WING

(中) 蘇潔穎

4望

(英) TSUI WING TUNG

(中) 徐詠彤

5望

(英) HEUNG YIN HANG

(中) 香彥行

5望

(英) ONG CORLISS

(中) 王可麗詩

5望

(英) WANG JINGWEN

(中) 王靖雯

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利