big_banner_chi-02
主頁 > 卓越成就 > 校外獲獎 > 2017-18 年度公益少年團《尊師重道好少年》選舉
2017-18 年度公益少年團《尊師重道好少年》選舉
3M7A6268

3望

(英) LAM WING YUI

(中) 林穎銳

A Certificate

獎狀1張

5信

(英) WONG KA HO

(中) 黃家豪

 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2019 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利