big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 少年‧毅戰賽2019
少年‧毅戰賽2019
1337

同學於聖誕假期間參加了由協青社及城市之峰舉辦的 「少年‧毅戰賽2019」。參賽者不單需要完成七公里的山路賽事,

更要挑戰不同的障礙賽,絕對是一個體能和智力的大比拼。

1337
 
Image Download
IMG_7932
 
Image Download
IMG_7939
 
Image Download
IMG_7957
 
Image Download
IMG_7961
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利