big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 少年‧毅戰賽2019
少年‧毅戰賽2019
1337

同學於聖誕假期間參加了由協青社及城市之峰舉辦的 「少年‧毅戰賽2019」。參賽者不單需要完成七公里的山路賽事,

更要挑戰不同的障礙賽,絕對是一個體能和智力的大比拼。

1337
 
Image Download
IMG_7932
 
Image Download
IMG_7939
 
Image Download
IMG_7957
 
Image Download
IMG_7961
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利