big_banner_chi-03
主頁 > 學生園地 > 校園動態 > 2019-20 愛回家活動
2019-20 愛回家活動
輔導組第一次愛回家
輔導組午間活動 - 港式飲品
 
Display Num 
 
 
地址: 屯門湖翠路273號  |  Tel: 2441 3818  |  Fax: 2404 8394 | E-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利