big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 2019-20 愛回家活動
2019-20 愛回家活動
輔導組第一次愛回家
輔導組午間活動 - 港式飲品
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利