big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Alumni Association > 校友會火鍋聚餐
校友會火鍋聚餐
13

校友會於二零一六年八月十九日在校園內食火鍋,一邊看奧運直播羽毛球比賽,又一邊彼此交談敍舊,互相分享逸事,回憶校園一點一滴,大家暢談甚歡,最後活動在歡笑聲下結束。
1
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
13
 
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk | Join Us
Copyright © 2024 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利