big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 2015 趣味科學比賽
2015 趣味科學比賽
651

鍾潤祥老師帶領四位同學於2015-02-07,參加香港科學館主辦「2015趣味科學比賽」。
比賽中,同學自行設計並製作一組
651
 
Image Download
20150205_164407
 
Image Download
20150205_164414
 
Image Download
20150205_164453
 
Image Download
20150205_164721
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利