big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 社幹宣誓
社幹宣誓
686

2015年9月11日,我校新任學生組織幹事在早會上向全體同學、老師宣誓,由校長監誓。各幹事承諾在新的一年能服務同學,並帶領同學迎接挑戰。宣誓後,賴子琪老師為他們戴上社幹事徽章,代表嘉智各社新的開始。
686
 
Image Download
DSC06928
 
Image Download
DSC06929
 
Image Download
DSC06930
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利