big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 童軍基軍KINBALL體驗
童軍基軍KINBALL體驗
1193

本校童軍及基督少年軍於七月十四日參加健球體驗。健球乃一新興運動,講求合作性之餘,也講尊重和平等。當成員見到巨形用球,均感興奮。有如巨大版的數字球,當中也有運動的技巧,在教練的指導下,渡過愉快的一個晚上。
1193
 
Image Download
DSCF1834
 
Image Download
DSCF2089
 
Image Download
DSCF2097
 
Image Download
DSCF2320
 
Image Download
DSCF2335
 
Image Download
DSCF2404
 
Image Download
DSCF2452
 
Image Download
DSCF2461
 
Image Download
DSCF2470
 
Image Download
DSCF2473
 
Image Download
DSCF2488
 
Image Download
DSCF2494
 
Image Download
DSCF2506
 
Image Download
DSCF2512
 
Image Download
DSCF2557
 
Image Download
DSCF2590
 
Image Download
 
Display Num 
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利