big_banner_eng-03
Home > Students' Arena > Recent Activities > 輔導組屯門明愛綜合服務「你」想社區嘉年華搖搖表演
輔導組屯門明愛綜合服務「你」想社區嘉年華搖搖表演
1249-1

輔導組搖搖小組獲「明愛賽馬會屯門青少年綜合服務」邀請,於一月廿六日假屯門湖景邨「你」想社區嘉年華

作表演嘉賓。多次的表演經驗讓他們更易駕御活動,由自行編排、自發練習、自我挑戰,勇於表演中創新,

這種一直以來的自律和堅持,就是他們成長的印記,也是搖搖小組成立的目的。

DSC01341
 
Image Download
DSC01342
 
Image Download
DSC01344
 
Image Download
DSC01346
 
Image Download
DSC01347
 
Image Download
DSC01348
 
Image Download
DSC01349
 
Image Download
DSC01350
 
Image Download
DSC01351
 
Image Download
DSC01352
 
Image Download
DSC01354
 
Image Download
DSC01355
 
Image Download
DSC01356
 
Image Download
DSC01359
 
Image Download
DSC01360
 
Image Download
DSC01361
 
Image Download
DSC01362
 
Image Download
DSC01363
 
Image Download
DSC01364
 
Image Download
DSC01365
 
Image Download
 
Display Num 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>
Page 1 of 3
 
 
Address: 273 Wu Chui Road, Tuen Mun, N.T. Hong Kong   |   Tel: 2441 3818   Fax: 2404 8394  e-mail: kcss@kachi.edu.hk
Copyright © 2020 PAOC Ka Chi Secondary School. 保留所有權利